کد خبر 9028

شرکت پتروشیمی شیراز در دوره ۶ ماهه نخست سال موفق به پوشش ۵۸ درصدی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ شد.

به گزارش ایستانیوز، شرکت پتروشیمی شیراز پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۲ را در بهمن ماه ۹۱ مبلغ ۱۳۷۰ ریال، در مرداد ماه ۹۲ مبلغ ۱۴۷۰ ریال، در مهر ماه ۹۲ مبلغ ۱۴۸۲ ریال و در آبان ماه مبلغ ۱۴۵۲ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۸۴۳ ریال سود به ازای هر سهم به ۵۸ درصد از پیش بینی هایش رسید. گفتنی است این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه سال مالی ۹۲ را در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۱۳۴۷ ریال اعلام کرده است. در حالی که در آبان ماه امسال پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه برای سال مالی ۹۲ اعلام نشده است. بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت تصمیم دارد ۹۰ درصد از سود خالص سال مالی ۹۲ را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالیانه سالانه پیشنهاد کند. لازم به ذکر است این شرکت جهت تسعیر ارز حاصل از فروش های صادراتی در شش ماهه دوم از نرخ هر دلار ۳۰ هزار ریال استفاده کرده است. "شیراز" پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۱ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۴۲۰ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۳۸۵ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ ۱۵۷۵ ریال و مطابق صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۴۱۷ ریال و پس از ارائه مجدد صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۵۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. همچنین این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه سال مالی ۹۱ را در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۱۳۸۵ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۱۹ ریال و پس از ارائه مجدد صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۵۸۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار