کد خبر 7487

پتروشیمی خراسان در شش ماهه اول سال ۱۲۰ تومان محقق کرده است که معادل ۷۴٫۵ درصد آخرین پیش بینی ارائه شده ( بر اساس عملکرد سه ماهه ) می باشد.شرکت هنوز پیش بینی سود سال جاری خود را ارائه نکرده است اما آخرین سود پیش بینی شده ۱۶۱۰ ریال بوده است. شرکت در شش ماهه سال قبل ۵۱۸ ریال محقق کرده بود که در شش ماهه امسال نسبت به دوره قبل بیش از ۱۳۱ درصد رشد داشته است. در این دوره ۱۴۴٫۸ هزار تن اوره داخلی با نرخ ۴۵۴ تومان در هر کیلو فروخته که البته از تاریخ ۱۸ تیر ماه به نرخ ۶۱۲ تومان بوده است. ۱۰۴٫۶ هزار تن نیز اوره صادر کرده است که نرخ ریالی هر کیلو ۱۲۱۷ تومان در هر کیلو بوده است. ۴۲۹۴ تن کریستال ملامین در داخل با نرخ هر کیلو ۳۵۳۷ تومان فروخته است. ۶۸۵۶ تن کریستال ملامین هم با نرخ هر کیلو ۴۶۳۳ تومان صادر کرده است. ۲۲ درصد از مبلغ فروش شرکت در این دوره در داخل ( به شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی) و ۷۹ درصد نیز به سایر مشتریان ( داخل و خارج) بوده است. تولید محصولات در دوره شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال قبل با رشد ۲۲٫۵ درصدی و مقدار فروش نیز با رشد ۱۸ درصدی همراه شده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار