کد خبر : 40519

تا پایان سه ماهه سوم سال مالی 96؛

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396.09.30 عملکرد حسابرسی نشده دوره 9 ماهه خود را بدون تغییر محسوس و با تعدیل منفی ناچیزی منتشر کرد

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396.09.30 عملکرد حسابرسی نشده دوره 9 ماهه خود را بدون تغییر محسوس و با تعدیل منفی ناچیزی منتشر کرد.

به گزارش «پتروتحلیل»، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 96 با سرمایه 4628 میلیارد ریال مبلغ 700 ریال سود به طور خالص اعلام شده است.

برمبنای این اطلاعات مالی، «شیران» در حالی به ازای هر سهم خود 700 ریال سود خالص برآورد کرده که این رقم در گزارش قبلی 719 ریال بوده است. بدین ترتیب این مجموعه گروه شیمیایی بورس با تعدیل منفی سه درصدی مواجه شده است.

گفتنی است، طی عملکرد دوره 9 ماهه شیران به ازای هر سهم خود 409 ریال سود محقق کرده تا آخرین بودجه پیش بینی شده را 58 درصد پوشش دهد. 

شایان ذکر است، دلایل تغییرات بودجه «شیران» نسبت به برآوردهای قبلی عمدتا به دلیل کاهش مقدار فروش برش های استحصالی از هیدورکربورهای خریداری شده از سایر منابع، افزایش هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید و کاهش زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز اعلام شده است.

افزایش هزینه های عمومی اداری و فروش نیز عمدتا ناشی از بازنشسته شدن تعدادی از کارکنان بوده است.

افزون بر این موارد، تغییر در خالص درآمدهای متفرقه این شرکت به دلیل افزایش سود حاصل از تسعیر نرخ ارز فعالیتهای غیر عملیاتی و کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها ناشی از کاهش سود سپرده های بانکی و نیز کاهش سود سهام دریافتنی از دیگر دلایل تغییرات بودجه پیش بینی شده «شیران» اعلام شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار