کد خبر : 40446

در صورت تصویب مجمع فوق العاده؛

سهامداران این مجتمع پتروشیمی در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396.07.27 در استان زنجان برگزار می شود، در خصوص برنامه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تصمیم گیری خواهند کرد

شرکت پتروشیمی زنجان با انتشار اطلاعیه ای سهامداران خود را بابت تصمیم گیری پیرامون افزایش سرمایه به جلسه مجمع عمومی فراخواند.

به گزارش «پتروتحلیل»، سهامداران این مجتمع پتروشیمی در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396.07.27 در استان زنجان برگزار می شود، در خصوص برنامه افزایش  سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تصمیم گیری خواهند کرد.

با تصویب این افزایش سرمایه میزان سرمایه «زنجان» طی دو مرحله از 166 میلیارد و 896 میلیون تومان به 700 میلیارد تومان افزایش می یابد. بطوریکه در مرحله اول سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران با رشد 109.7 درصدی به 350 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و در مرحله دوم از محل مطالبات و اورده نقدی سهامداران افزایش 100 درصدی سرمایه اجرایی خواهد شد.

بدین ترتیب، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پتروشیمی زنجان می تواند با انجام این افزایش سرمایه موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت مذکور، این برنامه به منظور اجرای پروژه کارخانه اوره و آمونیاک و تأمین نظر بانک عامل به منظور پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی برای خرید ماشین آلات و تأسیسات در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است، مدت اجرای این طرح 36 ماهه با نرخ بازده داخلی 22.31 درصد و نرخ تنزیل 15 درصد به عنوان بازده مورد انتظار از اجرای افزایش سرمایه برآورد شده است. عمر پروژه 20 سال و دوره بازگشت سرمایه به ارزش فعلی نیز 3 سال و 7 ماه پیش بینی شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار