کد خبر : 2334

خبر مربوط به امکان تخفیف ۱۰ درصدی در خوراک مایع شرکت های پتروشیمی باعث شد که شازند در بازار منفی امروز با معاملات مثبت روبرو شود.شازند نرخ نفتا را در بودجه خود ۸۴۹ دلار فرض کرده است که با تخفیف ۵ درصدی لحاظ شده است.با یک ۵ درصد دیگر در نرخ خوراک مایع نرخ آن به ۸۰۶ دلار کاهش پیدا خواهد کرد که با دلار مرکز مبادلات نرخ هر کیلو ۲۰۱۲۵ ریال خواهد شد.مبلغ خرید نفتا در بودجه شرکت با تخفیف ۵ درصد ۱۸۲۸ میلیارد تومان لحاظ شده است که با تخفیف ۱۰ درصدی این مبلغ به ۱۷۲۱ میلیارد تومان خواهد رسید که به طور خالص حدودا ۷۵ تا ۸۰ تومان بر روی سود هر سهم شرکت موثر خواهد بود.بنابراین در صورت تصویب قطعی این طرح که ظاهرا تصمیم جدی در این زمینه وجود دارد شاهد یک تعدیل مثبت شیرین دیگر در شازند خواهیم بود و به نظر می رسد در گزارش سه ماهه به راحتی به سود بیش از ۳۰۰ تومانی دست یابد.شرکت تا پایان سال جاری نیز می تواند به سود حداقل ۵۰۰ تومانی دست یابد که بیشتر از همه بر روی وبانک تاثیر گذار خواهد بود

شایان ذکر است معاون وزیر نفت با اشاره به لزوم بازنگری در قیمت خوراک‌های مایع در راستای تشویق سرمایه گذاران و کاهش رقم ۹۵ درصد فوب خلیج فارس، گفته: به صورت متوسط قیمت خوراک‌های مایع روی ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برگردد؛ هستند کشورهای دیگر که قیمت خوراکشان از این مقدار هم کمتر باشد اما در کشور ما براساس قوانین مختلفی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم داریم که اشاره به قیمت عادله و منطقی خوراک دارد، ۹۰ درصد را قیمت منطقی می‌داند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار