کد خبر 12103

سازمان خصوصی سازی، ٣٠٠ سهم معادل ١٠٠ درصد سهام شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی را به قیمت پایه هر سهم ١,٢ میلیارد ریال ٢۵ اسفند ماه جاری در بازار سوم فرابورس به مزایده می گذارد.

این عرضه به ارزش ٣٨۵,۶ میلیارد ریال و به صورت یکجا و نقد با شرایط ۴٠ درصد نقد، مابقی اقساط ٢ ساله و نرخ ١۵ درصد انجام می شود. همچنین مبلغ سپرده شرکت در این رقابت ١١.۵میلیارد ریال است.

برپایه اعلام فرابورس، حوزه فعالیت شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در خصوص نصب، مدیریت و اداره مخازن در پایانه ها و لنگرگاههای صادراتی و وارداتی در داخل و خارج کشور بوده و در حال حاضر، سهامداران این شرکت­ها، صنایع پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، پتروشیمی فجر و مبین و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی هستند.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار