کد خبر 1100

78651_orig

بورس اوراق بهادار به وعده خود برای انتشار گزارش پالایشگاه‌های بورسی عمل کرده و گزارشهای ۵پالایشگاه تا کنون منتشر شده است.

براساس این گزارشها

پالایشگاه بندرعباس سود ۹۲معادل ۶۰۳ریال سود سال ۹۱ معادل ۳۲۳ریال

پالایشگاه شیراز سود ۹۲ معادل ۳۶۳۶ ریال سود سال ۹۱ معادل ۱۰۰۹ریال

پالایشگاه تهران سود سال ۹۲ معادل ۵۹۰۰۱ریال سود سال ۹۱ معادل ۳۸۸۶۶ریال

پالایشگاه تبریز سود سال ۹۲ معادل ۳۸۵۴ریال سود سال ۹۲معادل ۱۱۲۷ریال

پالایشگاه اصفهان سود سال ۹۲ معادل ۴۸۸۳ریال سود سال ۹۱ معادل ۲۳۰۷ریال

گزارش‌های منتشره به شدت محافظه کارانه به نظر می رسد.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار