کد خبر 1088

برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که با تصویب اولیه سطح قیمت حاملهای انرژی در کمیسیون تلفیق و احتمال تایید آن در صحن مجلس قیمت گاز در نیمه نخست امسال ثابت خواهد بود

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار