کد خبر : 9892

آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی شرکت پالایش نفت آبادان به منظور اطمینان از سلامت آب منطقه و کاهش آلودگی پساب ها راه اندازی شد. به گزارش شانا، رئیس آزمایشگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به شرایط زیست محیطی منطقه، توسعه و احداث واحدهای جدید در این شرکت را ضروری دانست و گفت: میزان قابل توجه انواع ارگانیسم‌ها در پساب‌های صنعتی خروجی واحدهای جدید RO و بویلرها که سلامت آب‌ها و ساکنان منطقه را به مخاطره می‌اندازد، علت اصلی ایجاد این آزمایشگاه بوده است. محمدجواد مفتاح با بیان اینکه در گذشته، به علت نبود این آزمایشگاه و عدم کنترل بیولوژیکی نسبت به نمونه‌های پساب، هزینه‌های هنگفتی از سوی سازمان محیط‌زیست بر پالایشگاه تحمیل می‌شد، افزود: آزمایش های بیولوژیکی تا قبل از این از سوی مراکز برون سازمانی انجام می شد که با راه اندازی این آزمایشگاه از این اقدام جلوگیری شد. مفتاح، انجام آزمایش‌های شناسایی باکتری‌های آهن، شناسایی نمونه Biocid برای قارچ آسپروژیلوس‌نگرا، نمونه Biocid برای انگل، نمونه Biocid برای جلوگیری از رشد باکتری‌های هوازی هتروتروف، نمونه Biocid برای جلوگیری از رشد باکتری‌های بی‌هوازی SRB، همچنین آزمایش‌های MPN فوکال کلی‌فرم، MPN توتال ‌کلی‌فرم احتمالی، و... را از جمله مواردی برشمرد که در حیطه کارآمدی متخصصان و توان تجهیزات این واحد نوبنیاد قرار دارد. رئیس آزمایشگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تصریح کرد: آزما‌یشگاه میکروبیولوژی، شرایط را برای بهینه‌سازی آب‌های آشامیدنی و استخرها جهت رفاه هرچه بیشتر شهروندان فراهم ساخته و همچنین کاهش میزان آلودگی پساب‌های خروجی را در پی دارد که سبب بهتر شدن زمینه زیست‌محیطی برای جانداران دریایی و در مجموع، برقراری مناسب اکولوژی منطقه خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار