کد خبر 5512

انتشار اوراق سلف نفتی باید با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت نفت صورت گیرد و اکنون منتظر تائید بانک مرکزی است. سلطانژاد مدیر کل سپرده گذاری مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان مطالب فوق افزود: تسویه اوراق سلف نفتی به تناسب تقاضای ناشر اوراق بود که قیمت اوراق در بازار سرمایه برآوردی از قیمت جهانی نفت باشد. وی تصریح کرد: نباید قیمت‌گذاری آن با دلار و یورو و تسویه‌ی آن با نرخ دیگری غیر از دلار انجام شود. وی ادامه داد: در کشور نرخ برابری رسمی با ثباتی وجود ندارد که بتوانیم در تسویه تبدیل کنیم. سلطانژاد تصریح کرد: وزیر نفت درسال ۹۰عجله برای انتشار این اوراق داشتند که با مهیا نبودن زیربنای قانونی این امر امکان پذیر نشد. وی اضافه کرد: در بودجه‌ی سال ۹۲ تصویب شد که وزارت نفت با سقف ۱۰ میلیارد یورو برای تامین پروژه‌های نفت، اوراق سلف نفتی انتشار کند. که در آ ن ماده‌ی قانونی آمده است که این اوراق باید با هماهنگی بانک مرکزی صورت گیرد. وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با هماهنگی وزارت نفت و بانک مرکزی این اوراق منتشر شود.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار