کد خبر : 42473

موفقیت پتروشیمی امیرکبیر در کسب گواهینامه های استاندارد مدیریتی

پتروتحلیل-به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، این شرکت در راستای صحه گذاری بر عملکرد فرایندهای جاری سازمانی، صبح امروز برنامه ممیزی خارجی خود را با حضور تیم 5 نفره از ممیزان حوزه های مدیریت کیفیت ISO 9001 ، مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001 ، مدیریت محیط زیست ISO 14001 ، مدیریت انرژی ISO 50001 و مدیریت ریسک ISO 31000برگزار کرده و در پایان موفق به کسب گواهینامه های استاندارد ایزو از شرکت Quality Austria اتریش شد.

این ممیزی در روز دوشنبه مورخ 13 اسفند در سطح کلیه ادارات و واحدهای مجتمع بر اساس برنامه ریزی قبلی، انجام شد، در جلسه افتتاحیه نیز با حضور مدیران شرکت و تیم ممیزی، ضمن تاکید بر رعایت کلیه الزامات استانداردها توسط مجموعه واحدها و ادارات و همچنین آمادگی انجام شده جهت ارائه شواهد و مستندات مربوطه ، اقدامات لازم برای انجام ممیزی صورت گرفت.

پس از حضور ممیزان در واحدها و ادارات و بررسی مستندات و شواهد مختلف، بر رعایت و برآورده سازی الزامات کلیه استانداردها تاکید شد، بر همین اساس با توجه به موفقیت شرکت در استقرار مناسب استانداردهای ایزو در مجتمع، در نهایت گواهینامه های مربوطه برای مدت 3 سال به این شرکت اعطا شد.

گفتنی است پتروشیمی امیرکبیر از سال 84 و پس از راه اندازی واحدها، اقدام به اخذ استانداردهای مدیریتی نموده و به صورت سالیانه بر اساس ممیزی های داخلی و خارجی، گواهینامه های مربوطه تمدید و بروزآوری می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار