کد خبر : 42199

طی 7 سال گذشته

پتروتحلیل-رییس تعالی سازمانی و تضمین کیفیت شرکت پتروشیمی امیرکبیر گفت: از ابتدای راه اندازی نظام مشارکت در پتروشیمی امیرکبیر تاکنون، تعداد 4 هزار و 780 پیشنهاداز کارکنان دریافت شده است که پس از بررسی و ارزیابی در کمیته های کارشناسی تعداد 640 مورد آن در سازمان اجرایی و صرفه جویی مالی اقتصادی بالغ بر17 میلیارد تومان برای شرکت به همراه داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، مهندس محمود عبادی به تشریح اقدامات مرتبط با نظام مشارکت و بهره وری در شرکت پتروشیمی امیرکبیر پرداخت و اظهار داشت: نظام مشارکت نظامی مدون به منظور بکارگیری ایده ها، پیشنهادها ، و پویایی ذهن افراد برای بهبود در فعالیت های سازمان است.

وی افزود: در پتروشیمی امیرکبیر رویکرد  اخذ پیشنهادها از کارکنان از سال 1381شروع شد و از سال 89 این نظام بهبود یافته و از حالت کاغذی بصورت نرم افزاری ارتقاء داده شد و در حال حاضر تمامی کارکنان رسمی و پیمانکار و حتی خانواده های ایشان می توانند پیشنهادهای خود را به این سیستم ارایه کنند.

دبیر نظام مشارکت پتروشیمی امیرکبیر در ادامه با بیان اینکه آیین نامه جدید و بومی نظام پیشنهادها درفروردین 1389 تدوین و اجرایی شد خاطرنشان کرد: از ابتدای راه اندازی این نظام تا کنون تعداد 4هزار و 780 پیشنهاد به ثبت رسیده که بیش از 90درصد این پیشنهادها ارزیابی و بررسی و تعداد 640 مورد ازآنها در سازمان اجرایی شده است که علاوه بر ایجاد بهبودهای بسیار خوب در مجتمع باعث ایجاد صرفه جویی مالی قابل توجهی نیز شده است.

وی یکی از اهداف دبیرخانه نظام مشارکت در سازمان را  ارتقای سرانه نظام پیشنهادها و حرکت به سمت بالابردن کیفیت پیشنهادها در جهت حل مسایل و چالش های مهم سازمان برشمرد و خاطر نشان کرد: در این رابطه استفاده از ابزارهای جدید خلاقیت و نوآوری و تکنیک های حل مسئله می تواند نقش عمده ای به همراه داشته باشد.

عبادی در پایان اضافه کرد: به منظور افزایش انگیزه کارکنان و تقدیر از ایشان، پاداش های خوبی براساس آیین نامه موجود توسط مدیریت تصویب و به پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد آنها اجرایی  می شود، تعلق می گیرد که نمونه آن پرداخت 607 میلیون ریال پاداش نقدی به کارکنان در سال جاری بوده است، همچنین پاداش های غیر نقدی متنوعی در راستای تشویق کارکنان به ارایه پیشنهادها و ایده های خلاقانه توسط دبیرخانه اهدا می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار