کد خبر : 16762

amar

پتروتحلیل- مرکز آمار ایران اعلام کرد: کل انرژی مصرفی کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۳۰ هزار و ۴۱۸ بشکه نفت خام بوده است.

به گزارش روز سه شنبه «پتروتحلیل» از طرح آمارگیری از مقدار مصرف حامل های انرژی و مولدهای مقیاس کوچک کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش تر سال ۱۳۹۱ که از سوی مرکز آمار ایران انجام شده است، تعداد ۱۴هزار و ۷۸۴ کارگاه فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در کشور وجود داشته اسـت.

بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر اساس نوع فعالیت، به تفکیک گروههای دو رقمی ISIC در سال‎ ۱۳۹۱ نشان می ‎دهد گروه‎های تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و تولید فلزات اساسی به ۶۹ هزار و ۱۸۹ ، صنایع تولید مواد با ۶۰هزار و ۹۸۱ و محصولات شیمیایی با ۴۹هزار و ۳۲۴ بشکه معادل نفت خام بیشترین مقدار انرژی را در میان گروه‎ها مصرف کرده‎اند که به ترتیب سهمی معادل۳۰، ۲۶٫۵ و۲۱٫۴ درصد از کل انرژی مصرفی را داشته ‎اند.

بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاههای فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر به تفکیک استانهای کشور، نشان می‎دهد استانهای اصفهان و خوزستان، بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد و کردستان، کمترین مصرف انرژی را در میان استان‎ها داشته‎اند.

این مقدار برای استانهای اصفهان۵۱ هزار و ۸۲۹ و خوزستان ۴۸ هزار و ۸۴۸ بشکه معادل نفت خام و برای استان کهگیلویه و بویراحمد و کردستان به ترتیب ۱۰۴ و ۲۲۵ هزار بشکه معادل نفت خام بوده است.

بررسی مقدار مصرف حامل‎های انرژی به تفکیک نوع حامل نشان می‎دهد، گاز طبیعی، برق و نفت کوره به‎ ترتیب بیش از سایر حامل‎های انرژی در کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مصرف ‎شده است.

سهم گاز طبیعی ۷۷٫۱ درصد، سهم برق۱۲٫۷ درصد و سهم نفت کوره ۵٫۷ درصد از کل حامل‎های انرژی بوده است.

سرانه مصرف انرژی در کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور به میزان ۱۵هزار و ۸۵۸ بشکه معادل نفت خام می باشد. همچنین سرانه مصرف گاز طبیعی ۱۲هزار و ۲۱ و سرانه مصرف برق یکهزار و ۹۷۳ بشکه معادل نفت خام بوده است.

این گزارش می افزاید: در سال ۱۳۹۱ تعداد مولدهای در حال بهره برداری در کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۲هزار و ۹۶۸ عدد بوده که از این تعداد ۱۹۷ مولد، دائم‎کار و ۲۴۷۸ مولد، اضطراری بوده‎اند.

سهم مولدهای دائم‎ کار۶٫۶ درصد و سهم مولدهای اضطراری ۸۳٫۵ درصد بوده و نوع مولد برای ۹٫۹ درصد از مولدها اظهار نشده است.

همچنین از ۱۴هزار و ۷۸۴ کارگاه فعال صنعتی۱۰ نفر کارکن و بیش تر ،یکهزار و ۸۴۷ کارگاه، واحد مدیریت انرژی داشته‎اند، که سهم کارگاه های صنعتی دارای واحد مدیریت انرژی ۱۲٫۵ درصد است.

مرکز آمار ایران در این بررسی اعلام کرد: از ۱۴هزار و ۷۸۴ کارگاه فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، ۲ هزار و ۱۵۹ کارگاه ممیزی انرژی داشته‎اند که معادل۱۴٫۶درصد از کل کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر است.

یادآور می شود، نتایج تفصیلی طرح مذکور در قالب نشریه در دست چاپ و انتشار است و کاربران می توانند از طریق واحد اطلاع رسانی به آن دسترسی داشته باشند.همچنی کاربران از طریق وبگاه مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir نیز می توانند به نشریات طرح مذکور به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار