کد خبر : 1015

شنیده ها حاکی از بازگشایی صادرات مجتمع های پتروشیمی در ۶ ماه نخست امسال دارد. به گفته یک مقام آگاه در جلسه ای که در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شده اجازه صادرات یک میلیون تن محصولات پتروشیمی به تمامی مجتمع ها و با نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی داده شد. به گزارش پترو تحلیل، قرار است پس از صادرات یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در این ۶ ماه، صادرات به وزارت نفت واگذار شود و نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت کمرنگ تر از پیش شود. البته مجوز صادرات یک میلیون تن محصول پتروشیمی به شرط تامین نیاز داخل داده شده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار