نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۵۹۵ ۲+ ۴۱۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۲۸ ۰ ۵۲۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۸۷ ۰ ۵۰۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز - - ۹۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۷ ۱۳۶+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۴۹۶ ۲+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۷ ۱۳۶+ ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۷ ۸۶+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۹۳ ۲۵+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم - - ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۴۳ ۲+ ۳۹۲۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۵۹ ۲+ ۴۶۲۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات TG645 تندگویان ۳۳۵۲ ۲+ ۴۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۷۲ ۲+ ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۴۳ ۲+ ۳۹۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۱۰۲ ۳+ ۱۱۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۹۰ ۳+ ۱۰۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۲۵ ۰ ۴۰۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۲۵ ۰ ۴۰۹۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار