کد خبر 1788

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۴۲ ۸۸+ ۴۱۳۰ ۱۲۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۹۹ ۰ ۵۲۰۰ ۳۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۶۱ ۰ ۵۰۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز - - ۹۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۹۷ ۲۶۶+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم LL209AA امیرکبیر ۳۵۴۳ ۷۵+ ۴۱۳۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۹۷ ۹۵+ ۴۰۷۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۲۱ ۹۰+ ۳۹۴۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۶۸ ۱۴+ ۳۸۸۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۴۳۱ - ۳۹۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۱۶ ۰ ۳۹۲۰ ۳۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۹۲۳ ۲۵۲+ ۴۶۱۰ ۹۰-
پلی اتیلن ترفتالات TG645 تندگویان ۳۴۲۹ ۲۱- ۴۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۵۴ - ۴۰۵۰ ۸۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۰ ۰ ۳۹۸۰ -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۲۸۵ - ۱۱۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۱۰۷ ۴- ۱۰۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۶۵ ۰ ۴۰۴۰ ۴۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۷۹ ۰ ۴۰۹۰ ۲۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار