کد خبر : 1726

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۴۲ ۸۸+ ۴۲۵۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۹۹ ۰ ۵۲۳۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۶۱ ۰ ۵۰۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز - - ۹۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۹۷ ۲۶۶+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم LL209AA امیرکبیر ۳۵۴۳ ۷۵+ ۴۲۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۹۷ ۹۵+ ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۲۱ ۹۰+ ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۶۸ ۱۴+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۴۳۱ - ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۱۶ ۰ ۳۹۵۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۹۲۳ ۲۵۲+ ۴۷۰۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات TG645 تندگویان ۳۴۲۹ ۲۱- ۴۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۵۴ - ۴۱۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۰ ۰ -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۲۸۵ - ۱۱۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۱۰۷ ۴- ۱۰۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۶۵ ۰ ۴۰۸۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۷۹ ۰ ۴۱۱۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار