کد خبر 1616

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۵۵۴ - ۴۲۵۰ ۳۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۹۹ ۴۲- ۵۲۳۰ ۳۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۶۱ ۲۷- ۵۰۰۰ ۵۰-
ABS تزریقی تبریز - - ۹۲۰۰ ۴۰۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۴۳۱ - ۴۰۰۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلم LL209AA امیرکبیر ۳۴۶۸ - ۴۲۳۰ ۷۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۲ - ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۴۳۱ - ۳۹۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۵۴ - ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۴۳۱ - ۳۹۵۰ ۳۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۱۶ - ۳۹۵۰ ۳۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۷۱ - ۴۷۰۰ ۲۰-
پلی اتیلن ترفتالات TG645 تندگویان ۳۴۵۰ - ۴۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۵۴ - ۴۱۳۰ ۴۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۰ ۷۳+ - -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۲۸۵ - ۱۱۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۱۱۱ - ۱۰۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۶۵ ۹۸+ ۴۰۸۰ ۳۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۷۹ ۹۶+ ۴۱۱۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار