کد خبر 1254

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس درصد تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار درصد تغییر نسبت به روز گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰
ABS تزریقی
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200
پلی اتیلن سبک فیلم LL209AA
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵
پلی اتیلن سبک TX002102
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸
پلی اتیلن سنگین F
پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری ۸۲۱
پلی اتیلن ترفتالات TG645
پلی اتیلن سنگین EX3
پلی اتیلن سنگین EX5
SBR1502(استایرن بوتادین رابر)
SBR1712(استایرن بوتادین رابر)
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار