کد خبر : 8980

نوع کالا(۱۸نوامبر) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۹۲۲ فوب‌خلیج‌فارس،۴۱+
بنزن ۱۲۴۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۳۶+
اتیلن ۱۴۲۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
تولوئن ۱۱۷۲ جنوب‌شرق‌آسیا،۲۴+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۱۰۱۳ فوب‌خلیج‌فارس،۱۹+
بنزین بدون سرب ۹۸۲ فوب‌خلیج‌فارس،۴۰+
نفت کوره ۵۸۷ فوب‌خلیج‌فارس،۴+
نفت‌سفید(کروسین) ۹۵۳ فوب‌خلیج‌فارس،۲۲+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار