کد خبر 8467

نوع کالا(۲نوامبر) قیمت منطقه و تغییر
نفتا - فوب‌خلیج‌فارس،-
بنزن ۱۲۲۱ جنوب‌شرق‌آسیا،۲۸-
اتیلن - جنوب‌شرق‌آسیا،-
تولوئن ۱۱۳۲ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۰+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) - فوب‌خلیج‌فارس،-
بنزین بدون سرب - فوب‌خلیج‌فارس،-
نفت کوره - فوب‌خلیج‌فارس،-
نفت‌سفید(کروسین) - فوب‌خلیج‌فارس،-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار