کد خبر 15227

نوع کالا(۱۲آوریل) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۵۱۰ فوب‌خلیج‌فارس
بنزن ۷۷۷ جنوب‌شرق‌آسیا،۲۵+
اتیلن ۱۳۲۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
تولوئن ۷۲۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۱+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۶۵ فوب‌خلیج‌فارس،۰
بنزین ۹۵ اکتان - دلار در هر بشکه
نفت کوره - فوب‌خلیج‌فارس
نفت‌سفید(کروسین) ۵۲۰ فوب‌خلیج‌فارس،۵-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار