کد خبر : 14603

نوع کالا(۲مارس) قیمت منطقه و تغییر
نفتا(۳مارس) ۵۰۶ فوب‌خلیج‌فارس،۱۵-
بنزن - جنوب‌شرق‌آسیا
اتیلن(۲۷ فوریه) ۱۰۲۰ جنوب‌شرق‌آسیا
تولوئن ۶۸۹ جنوب‌شرق‌آسیا
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) - فوب‌خلیج‌فارس
بنزین ۹۵ اکتان(۳مارس) ۷۳ دلار در هر بشکه،۱-
نفت کوره - فوب‌خلیج‌فارس
نفت‌سفید(کروسین)۳مارس ۵۶۶ فوب‌خلیج‌فارس،۱۴-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار