کد خبر 14531

نوع کالا(۲مارس) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۵۲۱ فوب‌خلیج‌فارس،+
بنزن - جنوب‌شرق‌آسیا
اتیلن(۲۷ فوریه) ۱۰۲۰ جنوب‌شرق‌آسیا
تولوئن ۶۸۹ جنوب‌شرق‌آسیا
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) - فوب‌خلیج‌فارس
بنزین ۹۵ اکتان ۷۴ دلار در هر بشکه
نفت کوره - فوب‌خلیج‌فارس
نفت‌سفید(کروسین) ۵۸۰ فوب‌خلیج‌فارس
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار