کد خبر : 13460

نوع کالا(۱۸مه) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۹۱۵ فوب‌خلیج‌فارس،۱۶+
بنزن ۱۲۳۹ جنوب‌شرق‌آسیا،۳+
اتیلن ۱۴۶۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۵+
تولوئن ۱۰۸۴ جنوب‌شرق‌آسیا،۲+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۱۰۱۱ فوب‌خلیج‌فارس،۳-
بنزین بدون سرب ۱۰۱۵ فوب‌خلیج‌فارس،۱۱+
نفت کوره ۵۸۴ فوب‌خلیج‌فارس،۹+
نفت‌سفید(کروسین) ۹۵۲ فوب‌خلیج‌فارس،۱۸+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار