کد خبر 12364

نوع کالا(۲۳مارس) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۸۹۱ فوب‌خلیج‌فارس،۵-
بنزن ۱۲۳۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۲۵+
اتیلن ۱۴۵۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
تولوئن ۱۰۴۹ جنوب‌شرق‌آسیا،۸-
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۱۰۰۱ فوب‌خلیج‌فارس،۸+
بنزین بدون سرب ۹۹۱ فوب‌خلیج‌فارس،۱۴-
نفت کوره ۵۸۸ فوب‌خلیج‌فارس،۲-
نفت‌سفید(کروسین) ۹۲۹ فوب‌خلیج‌فارس،۳+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار