کد خبر 12287

نوع کالا(۱۶مارس) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۸۹۶ فوب‌خلیج‌فارس،۱۰+
بنزن ۱۲۱۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۴۷-
اتیلن ۱۴۵۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۵-
تولوئن ۱۰۵۷ جنوب‌شرق‌آسیا،۶۶-
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۹۹۳ فوب‌خلیج‌فارس،۱۳-
بنزین بدون سرب ۱۰۰۵ فوب‌خلیج‌فارس،۱۴-
نفت کوره ۵۹۰ فوب‌خلیج‌فارس،۵+
نفت‌سفید(کروسین) ۹۲۶ فوب‌خلیج‌فارس،۱۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار