کد خبر 12230

نوع کالا(۹مارس) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۸۸۶ فوب‌خلیج‌فارس،۱۶-
بنزن ۱۲۵۷ جنوب‌شرق‌آسیا،۷-
اتیلن ۱۴۵۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
تولوئن ۱۱۲۳ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۴+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۱۰۰۶ فوب‌خلیج‌فارس،۳۴-
بنزین بدون سرب ۱۰۱۹ فوب‌خلیج‌فارس،۴-
نفت کوره ۵۸۵ فوب‌خلیج‌فارس،۱۹-
نفت‌سفید(کروسین) ۹۳۶ فوب‌خلیج‌فارس،۳۸-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار