کد خبر : 11300

نوع کالا(۲۶ژانویه) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۸۹۴ فوب‌خلیج‌فارس،۰
بنزن ۱۳۵۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
اتیلن ۱۴۲۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۳۵-
تولوئن ۱۱۶۸ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۱۰۱۳ فوب‌خلیج‌فارس،۱۴+
بنزین بدون سرب ۹۹۹ فوب‌خلیج‌فارس،۲۲+
نفت کوره ۵۹۴ فوب‌خلیج‌فارس،۲-
نفت‌سفید(کروسین) ۹۵۰ فوب‌خلیج‌فارس،۱۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار