کد خبر : 10509

نوع کالا(۲۱دسامبر) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۹۴۵ فوب‌خلیج‌فارس،۱۱+
بنزن ۱۳۳۶ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۳+
اتیلن ۱۴۲۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۲۵+
تولوئن ۱۱۹۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۰-
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۱۰۴۱ فوب‌خلیج‌فارس،۱۴+
بنزین بدون سرب ۱۰۰۱ فوب‌خلیج‌فارس،۲۵+
نفت کوره ۵۹۶ فوب‌خلیج‌فارس،۵+
نفت‌سفید(کروسین) ۹۸۶ فوب‌خلیج‌فارس،۱۳+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار