کد خبر : 9457

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۹۸۰۰۰ ۳٫۱۴-
پ اصفهان ۲۸۸۷۰ ۵٫۹۱-
پ تبریز ۲۵۴۰۰ ۱٫۲-
پ شیراز ۲۲۰۴۰ ۱٫۱-
پ لاوان
پ بندرعباس ۱۳۹۲۰ ۲٫۲-
نفت پارس ۴۳۲۵۴ ۱٫۶
نفت بهران ۳۹۴۰۰ ۴٫۱-
ایرانول ۱۶۴۲۰ ۵٫۳-
نفت پاسارگاد ۳۰۲۰۰ ۶٫۱-
ونفت ۴۰۵۱ ۱٫۶-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار