کد خبر : 9402

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۲۵۰۰ ۱٫۰۹-
کربن ۶۱۹۳ ۷٫۶
دوده صنعتی
شیمیایی فارس ۱۴۰۷۶ ۵٫۴۱
شیمیایی سینا ۹۸۰۰ ۲٫۲۵-
بین‌المللی پارس ۱۰۲۳۴ ۴٫۲۶-
پاکسان ۲۵۵۰۰ ۵٫۸۳
گلتاش ۲۴۴۰۰ ۱٫۱۶
صنعتی رنگین
پارس پامچال
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۱۲۲۳۱ ۳٫۴۱-
نیروکلر ۱۰۹۲۰ ۴٫۰۷
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار