کد خبر : 9237

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۹۷۳۶۶۴ ۴٫۹۷
پ اصفهان ۳۱۲۳۲ ۲٫۴۶
پ تبریز ۲۵۸۶۹ ۰٫۰۳
پ شیراز ۲۳۷۲۵ ۴٫۹۷
پ لاوان
پ بندرعباس ۱۴۵۷۶ ۲٫۲۵
نفت پارس ۳۹۱۶۷ ۴
نفت بهران ۴۰۲۷۴ ۰٫۸۴-
ایرانول ۱۷۱۵۰ ۰٫۸۹
نفت پاسارگاد ۲۸۶۴۵ ۱٫۹۹-
ونفت ۴۰۲۱ ۳٫۳۴
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار