کد خبر : 9235

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۱۹۲۲ ۶٫۴-
کربن ۵۹۰۵ ۱٫۶
دوده صنعتی
شیمیایی فارس ۱۲۵۱۵ ۱٫۶۹
شیمیایی سینا ۹۳۵۰ ۰٫۱۵-
بین‌المللی پارس ۱۰۶۸۹ ۲٫۶۲-
پاکسان ۲۴۷۲۲ ۱٫۹۹-
گلتاش ۲۴۳۹۲ ۲٫۷۸
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۲۰۳۵۴ ۰٫۴۳
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۱۳۱۳۳ ۱٫۰۵
نیروکلر ۱۰۲۰۳ ۰٫۸۱
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار