کد خبر 9058

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۹۰۹۰۹۳ ۳٫۱۱-
پ اصفهان ۲۹۷۸۲ ۲٫۴۵-
پ تبریز ۲۶۱۰۲ ۲٫۰۷-
پ شیراز ۲۲۱۹۹ ۴٫۹۴-
پ لاوان
پ بندرعباس ۱۴۲۰۰ ۳٫۸۵-
نفت پارس ۳۵۲۲۳ ۳٫۹۱
نفت بهران ۳۹۸۹۱ ۲٫۲۴-
ایرانول ۱۶۲۶۱ ۳٫۵۱-
نفت پاسارگاد ۲۸۸۱۸ ۰٫۴۱-
ونفت ۴۰۷۰ ۳٫۴۴-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار