کد خبر 8811

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۹۱۵۵۶۹ ۳٫۰۲-
پ اصفهان ۳۰۲۵۵ ۰٫۲۵
پ تبریز ۲۶۸۹۳ ۲٫۰۳-
پ شیراز ۲۴۲۵۳ ۴٫۲۲-
پ لاوان
پ بندرعباس ۱۴۸۳۹ ۰٫۲۳-
نفت پارس ۳۲۴۱۷ ۰٫۴۲
نفت بهران ۳۹۷۶۸ ۰٫۲۸-
ایرانول ۱۷۰۰۶ ۱٫۴۶
نفت پاسارگاد ۲۸۴۱۰ ۰٫۱۱
ونفت ۴۰۰۰ ۳٫۶۵
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار