کد خبر 8412

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۰۰۲۲۱۸ ۴٫۹۹-
پ اصفهان ۳۰۹۰۳ ۲٫۷۳-
پ تبریز ۲۶۹۸۵ ۳٫۹۹-
پ شیراز ۲۶۳۲۶ ۱۶٫۱۹
پ لاوان ۳۸۲۹۵ ۴٫۹۹-
پ بندرعباس ۱۵۰۷۰ ۳٫۹۹-
نفت پارس ۲۸۰۴۷ ۳٫۹۹
نفت بهران ۳۷۵۸۷ ۲٫۴۸-
ایرانول
نفت پاسارگاد ۲۶۸۱۱ ۳٫۰۷-
ونفت ۳۱۳۰ ۳٫۹۷
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار