کد خبر 8262

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۰۶۶۳۳۱ ۲٫۰۱
پ اصفهان ۳۲۱۰۷ ۲٫۳۷
پ تبریز ۲۸۹۴۰ ۰٫۶۶-
پ شیراز
پ لاوان ۴۲۰۰۸ ۰٫۵۲-
پ بندرعباس ۱۵۶۵۳ ۳٫۹۹
نفت پارس ۲۶۸۸۶ ۲۷٫۳۵
نفت بهران ۳۸۴۴۵ ۰٫۶۵-
ایرانول
نفت پاسارگاد ۲۶۶۶۵ ۰٫۰۹
ونفت ۲۹۰۶ ۳٫۹۸
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار