کد خبر 8258

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۶۵۳۹ ۰٫۱۶-
کربن ۵۶۷۸ ۳٫۹۸
دوده صنعتی ۱۳۹۲۱ ۳٫۹۹
شیمیایی فارس ۱۱۸۰۸ ۰٫۷۷
شیمیایی سینا ۹۸۷۴ ۲٫۸۸
بین‌المللی پارس
پاکسان ۲۶۱۱۰ ۰٫۲۷-
گلتاش ۲۶۵۲۹ ۰٫۴۱
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۱۹۵۲۸ ۳٫۹۹
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۸۸۷۹ ۳٫۹۹
نیروکلر ۱۰۲۳۱ ۰٫۲۲
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار