کد خبر 8104

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۱۵۷۰۶۹ ۰٫۳۶
پ اصفهان ۳۳۳۹۱ ۱٫۶
پ تبریز ۳۰۴۶۸ ۳٫۹۹-
پ شیراز
پ لاوان ۴۲۹۴۴ ۳٫۰۹
پ بندرعباس ۱۶۲۲۷ ۲٫۲۱
نفت پارس
نفت بهران ۴۰۱۹۵ ۰٫۱۱-
ایرانول
نفت پاسارگاد ۲۷۹۰۳ ۱٫۱۷
ونفت ۳۱۰۱ ۳٫۹۶
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار