کد خبر 7935

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۱۵۲۸۶۴ ۳٫۳۴-
پ اصفهان ۳۴۳۴۵ ۴٫۱۳-
پ تبریز ۳۱۷۷۸ ۴٫۱۳-
پ شیراز
پ لاوان ۴۳۴۸۰ ۱٫۶۹
پ بندرعباس ۱۶۷۵۸ ۳٫۹۴-
نفت پارس
نفت بهران ۴۰۵۶۸ ۰٫۹۹
ایرانول ۱۷۷۹۹ ۲٫۶۵
نفت پاسارگاد ۲۶۷۸۰ ۳٫۸۸-
ونفت
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار