کد خبر 7891

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۲۱۳۵۴۱ ۴٫۹۹-
پ اصفهان ۳۵۴۳۵ ۳٫۹۹-
پ تبریز ۳۲۸۴۰ ۳٫۹۹-
پ شیراز
پ لاوان ۴۱۷۶۹ ۴٫۹۹-
پ بندرعباس ۱۷۲۳۵ ۳٫۹۹-
نفت پارس
نفت بهران ۳۹۳۹۷ ۲۱٫۰۱
ایرانول ۱۷۵۲۰ ۱٫۶۵
نفت پاسارگاد ۲۷۹۵۹ ۴٫۹۹-
ونفت ۲۷۲۷ ۳٫۹۶
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار