کد خبر : 7232

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۳۱۰۵ ۲٫۴۲-
کربن ۶۱۲۷ ۳٫۹۸
دوده صنعتی ۱۴۹۰۳ ۳٫۲۷
شیمیایی فارس ۱۳۰۳۴ ۳٫۴۶-
شیمیایی سینا ۹۰۸۵ ۳٫۹۹
بین‌المللی پارس
پاکسان ۲۶۹۰۷ ۲٫۱۵
گلتاش ۲۴۰۲۳ ۰٫۹۹-
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۱۸۸۶۱ ۳٫۹۹
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف ۴۰۸۲ ۳٫۲۹-
لعابیران ۷۴۹۳ ۳٫۹۹
نیروکلر ۱۰۳۲۴ ۳٫۹۹
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار