کد خبر : 7218

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۱۵۲۵۹۹ ۲٫۹۱-
پ اصفهان ۳۱۶۲۷ ۰٫۶۵
پ تبریز ۲۶۹۴۴ ۰٫۲۹-
پ شیراز
پ لاوان ۳۰۳۸۲ ۴٫۹۹
پ بندرعباس ۱۴۹۲۷ ۰٫۲۹
نفت پارس
نفت بهران
ایرانول ۱۵۲۴۰ ۴٫۹۹
نفت پاسارگاد ۲۴۶۳۹ ۰٫۲۴
ونفت ۲۰۳۳ ۳٫۹۸
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار