کد خبر : 7117

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۳۵۹۵ ۰٫۹۹-
کربن ۵۸۹۸ ۳٫۹۹
دوده صنعتی ۱۴۴۲۵ ۳٫۹۹
شیمیایی فارس ۱۳۳۶۳ ۳٫۹۹
شیمیایی سینا ۸۷۳۸ ۳٫۹۹
بین‌المللی پارس
پاکسان ۲۶۲۷۹ ۰٫۶۵
گلتاش ۲۴۲۴۲ ۱٫۲۱-
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۱۸۷۹۴ ۳٫۹۹
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف ۴۱۸۲ ۰٫۳۱
لعابیران ۷۲۰۵ ۳٫۹۹
نیروکلر ۹۹۶۲ ۲٫۵۲
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار