کد خبر : 7111

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۱۳۳۰۷۶ ۴٫۹۹
پ اصفهان ۳۰۹۷۶ ۲٫۴۷
پ تبریز ۲۶۶۹۰ ۲٫۵۲
پ شیراز
پ لاوان ۲۹۰۱۴ ۴٫۹۹
پ بندرعباس ۱۴۵۳۶ ۴
نفت پارس
نفت بهران
ایرانول ۱۴۵۱۵ ۴٫۹۹
نفت پاسارگاد ۲۴۵۳۹ ۳٫۷۹
ونفت ۱۹۵۵ ۳٫۹۸
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار