کد خبر 6857

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۰۲۵۵۷۷ ۴٫۹۹
پ اصفهان ۲۹۹۲۳ ۳٫۷۹
پ تبریز ۲۷۳۸۴ ۱٫۱۹
پ شیراز
پ لاوان ۲۵۰۸۳ ۴٫۹۹
پ بندرعباس ۱۳۰۸۳ ۳٫۹۹
نفت پارس
نفت بهران
ایرانول ۱۴۰۹۲ ۱٫۵-
نفت پاسارگاد ۲۴۸۳۲ ۰٫۰۶
ونفت ۱۹۷۲ ۳٫۹۲-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار