کد خبر 6485

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۹۳۷۸۳۷ ۲٫۷۹-
پ اصفهان ۲۷۲۲۳ ۰٫۸۸-
پ تبریز ۲۴۱۹۹ ۱٫۵۶-
پ شیراز
پ لاوان ۲۳۰۹۰ ۴٫۰۴-
پ بندرعباس ۱۲۰۳۹ ۱٫۴۶-
نفت پارس
نفت بهران
ایرانول ۱۳۹۵۰ ۱٫۶۵-
نفت پاسارگاد ۲۳۴۲۶ ۲٫۲-
ونفت ۱۷۵۴ ۳٫۹۶
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار