کد خبر : 6180

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۹۵۸۵۲۴ ۱٫۸۹
پ اصفهان ۲۶۸۳۲ ۱٫۸۹-
پ تبریز ۲۴۰۸۴ ۲٫۹-
پ شیراز
پ لاوان ۲۲۸۸۷ ۴٫۹۹
پ بندرعباس ۱۲۲۷۹ ۱٫۳۹
نفت پارس
نفت بهران
ایرانول ۱۳۸۶۱ ۰٫۲۴
نفت پاسارگاد ۲۳۹۹۱ ۱٫۲۱
ونفت ۱۵۱۳ ۳٫۹۴
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار