کد خبر : 6175

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۰۹۷۱ ۰٫۱
کربن ۴۷۶۷ ۳٫۹۹
دوده صنعتی ۱۳۴۱۴ ۳٫۹۹
شیمیایی فارس ۹۲۶۴ ۳٫۹۶
شیمیایی سینا ۷۷۳۲ ۱٫۹۳
بین‌المللی پارس ۹۴۷۴ ۳٫۹۸
پاکسان ۲۳۳۵۶ ۱٫۶۳
گلتاش ۲۲۱۶۳ ۳٫۹۹
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۱۷۸۵۰ ۳٫۹۹
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف ۳۶۲۲ ۱٫۱۴
لعابیران ۷۱۶۶ ۲٫۰۹
نیروکلر ۹۲۳۵ ۰٫۳۷-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار